Sądecki Klub

Taternictwa Jaskiniowego
 

Zebranie Walne

We wtorek 15 grudnia 2015 w siedzibie PTTK w Nowym Sączu odbędzie się Walne Zebranie SKTJ. W planie jest roczne podsumowanie działalności Klubu oraz wybory delegatów na zebrania KTJ i PZA. Zapraszamy do licznego udziału!