Sądecki Klub

Taternictwa Jaskiniowego
 

Kurs 2012

Tak jak w latach ubiegłych rozpoczęliśmy nowy kurs taternictwa jaskiniowego.
Wykłady odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17 w siedzibie Oddziału PTTK Beskid
Rynek 9